Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Kotla:

GPK Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów
Tel. 48 76 726 56 56

Odpady odbierane z terenu Gminy Kotla zagospodarowywane są w Instalacji Komunalnej w Biechowie.
Wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi załatwiane są w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, pokój 21 i 22, tel.: 76/83-18-361
 
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych:
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, urzędy, punkty handlowe, ogrody działkowe itp.) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowi iloczyn stawki za pojemnik o określonej pojemności i liczbę tych pojemników.
 
Wielkość pojemnika/worka 
z  odpadami
Miesięczna  stawka opłaty za pojemnik/worek z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny Podwyższona, miesięczna stawka opłaty za pojemnik/worek, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
0,12 m3 24,00 zł 72,00 zł
0,24 m3 48,00 zł 96,00 zł
1,10 m3 215,00 zł 645,00 zł
1,50 m3 300,00 zł 900,00 zł
2,00 m3 400,00 zł 1200,00 zł
2,50 m3 510,00 zł 1530,00 zł
3,00 m3 610,00 zł 1830,00 zł
 3,30 m3 670,00 zł  2100,00 zł
 5,00 m3 1000,00 zł  3000,00 zł
7,00 m3 1400,00 zł 4200,00 zł
worek 120 l 24,00 zł 72,00 zł

 

Dokumenty do pobrania:
 
 
facebook