Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W ZAGRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Rok Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (%) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
2012 13,00 129,92 100
2013 12,54 182,80 100
2014  20,00  271,00 100
2015  18,00 44,00 100
2016  18,00   0,00 100
2017  23,00   0,00 100
2018  36,00   0,00 100
2019  27,70   0,00 100
2020  28,17  30,82 100
2021 7,9 28,17 100

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2014 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2015 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2016 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2017 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2018 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2019 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2020 rok (pdf)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2021 rok (pdf)

Informacje dla rolników (pdf)

 
 
facebook