Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Kwalifikacja wojskowa 2024

 

TERMIN KWALIFIKACJI DLA OSÓB Z TERENU GMINY KOTLA USTALONO NA DZIEŃ 26.03.2024r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023, poz. 2473) termin jej trwania na terytorium RP został ustalony na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy mężczyzn urodzonych w 2005 roku oraz urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W przypadku kobiet, wezwania mogą otrzymać osoby urodzone pomiędzy 1997 a 2005, posiadające "kwalifikacje przydatne do służby wojskowej".

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności, zgodnie z przepisami Ustawy o obronie ojczyzny. 

Więcej informacji na stronie internetowej: 

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/ 

 jak-przebiega-kwalifikacja2kwalifikacja-co-ze-soba-zabrac2kwalifikacja-kategorie2

 
 
facebook