Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
sołtys i rada sołecka w Zabielu

Pani Dorota Szelest zastąpi Panią Mariannę Stachurską. Wczoraj (24.01) w sołectwie Zabiele odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym sołtysem została Pani Dorota Szelest, a członkami Rady Sołeckiej zostali: Krzysztof Dziuba, Monika Koprowska, Ryszard Florczak, Sara Olszewska oraz Grzegorz Koprowski.

- Jak do tej pory w Zabielu była największa frekwencja na zebraniu wyborczym, wyniosła blisko 35 %, za co mieszkańcom dziękuję. Gratuluję nowej Pani sołtys i radzie sołeckiej życząc owocnej pracy na rzecz sołectwa. Dziękuję dotychczasowej Pani sołtys Mariannie Stachurskiej oraz radzie sołeckiej za poświęcony czas i wieloletnią współpracę, a także liczę na dalszą pracę z nowo wybraną radą - mówił Wójt.

Zapraszamy dzisiaj (25.01) na zebranie wyborcze w Moszowicach.

 

 
 
facebook