Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Sekretariat

Elżbieta Kaźmierczak
telefon
76 8318361 wew. 11

Wójt Gminy Kotla

Kamila Suchocka-Szperlik
Telefon
76 8318361
E-Mail

ZASTĘPCA WÓJTA

TELEFON
076 8318361 wew.
E-MAIL

Sekretarz Gminy

Ewa Konarska-Jóźwiak
Telefon
76 8318361 wew. 81

Referat Finansowy

Skarbnik


Krzysztof Słomianny
telefon
76 8318361 wew. 45

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i opłat komunalnych

Krystyna Horyń

telefon
76 8318361 wew. 41

Referent ds. księgowości podatkowej i opłat komunalnych

Anna Szykulska

telefon
76 8318361 wew. 42

Inspektor ds. księgowości i podatku VAT

Marzena Zastawna

telefon
76 8318361 wew. 43
e-mail

Inspektor ds. wynagrodzeń, środków trwałych i wyposażenia

Marzanna Kubacka
telefon
76 8318361 wew. 43

Inspektor ds. księgowości


Małgorzata Mróz
telefon
76 8318361 wew. 44

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Klaudia Zimirska
telefon
76 8318361 wew. 44

Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

Kierownik Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

Barbara Mróz
telefon
76 8318361 wew. 31

Inspektor ds. opłat komunalnych

Agnieszka Lewczuk
telefon
76 8318361 wew. 31

Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i planowania

Anna Marcinkowska
telefon
76 8318361 wew. 62

Inspektor ds. promocji Gminy


Wioletta Jańczak
telefon
76 8318361 wew. 63

Referat Organizacyjno-Administracyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Barbara Rybak
telefon
76 8318361 wew. 71

Główny specjalista ds. kadrowych i oświaty

Dorota Bartczak
telefon
76 8318361 wew. 72

Inspektor ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i wojskowych

Ewa Krzyżanowska-Nowak
telefon
76 8318361 wew. 73

Inspektor ds. informatyki

Krzysztof Gizicki
telefon
76 8318361 wew. 75

Podinspektor ds. organizacyjnych

Elżbieta Kaźmierczak
telefon
76 8318361 wew. 11

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Artur Szlempo
telefon
76 8318361 wew. 77

Samodzielne stanowiska

Inspektor ochrony danych


Dorota Bartczak
telefon
76-8318361 wew. 72

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Artur Szlempo
telefon
76 8318361 wew. 77

Główny specjalista ds. lokalizacji inwestycji i remontów mienia komunalnego

Emilia Nadolska
telefon
76 8318361 wew. 51

Inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

Magdalena Kozłowska
telefon
76 8318361 wew. 52

Główny specjalista ds. inwestycjiEdyta Owczarek-Pręda
telefon
76 8318361 wew. 55

Inspektor ds. inwestycji drogowychMagdalena Koprowska
telefon
76 8318361 wew. 56

Inspektor ds. dróg, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

Joanna Pabisz
telefon
76 8318361 wew. 53

Główny specjalista ds. komunalnych i ochrony środowiska

Anna Gniewosz
telefon
76 8318361 wew. 54
e-mail

Inspektor ds. zamówień publicznych


Magdalena Firuta
telefon
76 8318361 wew. 57
 
 
facebook