Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Sekretariat

Elżbieta Kaźmierczak
telefon
76-8318361 wew. 32

Wójt Gminy Kotla

Łukasz Horbatowski
Telefon
076 831-83-61
E-Mail

Sekretarz Gminy

Ewa Konarska-Jóźwiak
Telefon
76 8318-361 wew. 33

Referat Finansowy

Skarbnik


Krzysztof Słomianny
telefon
76 8318361 wew. 43

Główny specjalista ds. wymiaru podatków i opłat komunalnych

Krystyna Horyń
telefon
76 8318361 wew. 38

Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat komunalnych

Bogumiła Krzaczkowska
telefon
76 8318361 wew. 48

Inspektor ds. księgowości i podatku VAT

Marzena Zastawna
telefon
76 8318361 wew. 50
e-mail

Inspektor ds. wynagrodzeń, środków trwałych i wyposażenia

Marzanna Kubacka
telefon
76 8318361 wew. 45

Podinspektor ds. księgowości

Małgorzata Mróz
telefon
76 8318361 wew. 42

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Klaudia Wątroba
telefon
76-8318361 wew. 46

Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

Kierownik Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej

Barbara Mróz
telefon
76 8318330

Inspektor ds. opłat komunalnych

Agnieszka Lewczuk
telefon
76 8318330

Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Kamila Suchocka-Szperlik
telefon
76-8318361 wew. 51

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i planowania

Anna Marcinkowska
telefon
76 8318361 wew. 56

Podinspektor ds. promocji Gminy

Wioletta Jańczak
telefon
76-8318361 wew. 56

Referat Organizacyjno-Administracyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Barbara Rybak
telefon
76 8318361 wew. 52

Główny specjalista ds. kadrowych i oświaty

Dorota Bartczak
telefon
76-8318361 wew. 36

Referent ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej i wojskowych

Ewa Krzyżanowska-Nowak
telefon
76-8318361 wew. 49

Inspektor ds. informatyki

Krzysztof Gizicki
telefon
76-8318361 wew. 57

Inspektor ds.organizacyjnych

Marzanna Kubacka
telefon
76-8318361 wew. 32

Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Artur Szlempo
telefon
76-8318361 wew. 51

Samodzielne stanowiska

Inspektor ochrony danych

Dorota Bartczak
telefon
76-8318361 wew. 36

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Artur Szlempo
telefon
76-8318330

Główny specjalista ds. lokalizacji inwestycji i remontów mienia komunalnego

Emilia Nadolska
telefon
76-8318361 wew. 39

Inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrona środowiska

Magdalena Kozłowska
telefon
76-8318361 wew. 37

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Edyta Owczarek
telefon
76-8318361 wew. 41

Inspektor ds. inwestycji i remontów

Krzysztof Gizicki
telefon
76-8318361 wew. 57

Zatrudniona na zastępstwo na stanowisko ds. dróg, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

Aurelia Wtykło
telefon
76-8318361 wew. 47

Inspektor ds. gospodarki odpadami i porządku w gminie

Anna Gniewosz
telefon
76-8318361 wew. 37
e-mail
 
 
facebook