Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Kotla 


Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka komunalna

 • wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
 • wniosek i oświadczenie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 • wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu art. 83b Ustawy o ochronie przyrody

Drogi, rolnictwo

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną
 • wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym
 • wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót 

Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza

       Więcej informacji: www.firma.gov.pl

 

Oświata

 

Podatki 

 • Formularz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowy wykorzystywanego do produkcji rolnej:    Wzór formularza
 • Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych:          Wzór deklaracji      
   

Rada Gminy

 • Wniosek-skarga-interpelacja    

          Pobierz plik     

 
 
facebook