Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Kotla informuje pracodawców o obowiązku powiadomienia Urzędu Gminy Kotla o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem, będącym mieszkańcem Gminy Kotla.
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

   

 
 
facebook