Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W związku z realizacją projektu "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" w zakresie działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego Krajowa Izba Gospodarcza jest partnerem zamieszczamy filmy promocyjne elektronicznego Punktu Kontaktowego.

Jednym z zadań Krajowej Izby Gospodarczej jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK:

www.facebook.com/eugopl

www.kig.pl

 
 
facebook