Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!

W naszej gminie prowadzona jest kampania adopcyjna pn. „Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!”. Kampania ta ma na celu jak najszybsze znalezienie domu dla zwierzęcia, które zostało wyłapane na zlecenie Gminy Kotla i obecnie przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Żukowickiej 1A w Głogowie.

Nowy właściciel psa powinien zgłosić się do tut. Urzędu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc po zawarciu umowy adopcyjnej ze schroniskiem, w celu zawarcia umowy rekompensaty. Rekompensata wynosi 550 zł i stanowi jednorazowy zwrot kosztów utrzymania psa. Nowy właściciel w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy rekompensaty powinien przedstawić faktury i rachunki związane z utrzymaniem adoptowanego psa (zakup karmy; zakup akcesoriów, tj. smycz, obroża, legowisko, miska; zakup budy dla psa, usługi weterynaryjne).


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 8318 361 wew. 47.


Poniższe zdjęcie przedstawia suczkę, która została wyłapana na terenie naszej Gminy. Obecnie znajduje się pod opieką Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Żukowickiej 1A w Głogowie. Pepitka czeka na kogoś, kto się nią zaopiekuje i stworzy nowy dom… może to jesteś właśnie Ty?

 
 
 PEPITKA
 
adoptuj
 
 
GUCIO 
 
gucio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook