Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
zajęcia sks w naszej szkole

Gmina Kotla po raz kolejny zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 30 uczniów wróciło od stycznia na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole. Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego potrwają do końca roku, a uczestników podzielono na 2 grupy sportowe.

- W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia sportowe z programu SKS (Szkolny Klub Sportowy), które mają na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli - informuje Wójt.

SKS

W Gminie Kotla już szósty rok (od 2017 roku) realizowano  w szkole podstawowej w Kotli projekt polegający na utworzeniu Szkolnego Klubu Sportowego.

- „Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie chodzą na dodatkowe zajęcia i rozwijają swoje sportowe pasje. W tym roku funkcjonowały 3 grupy zajęciowe, w sumie korzystało z nich 45 dzieci i zrealizowano 138 h zajęć sportowych i ogólnorozwojowych”- mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Szkolny Klub Sportowy dzięki porozumieniu Gminy Kotla z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu prowadzony jest przez nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły, a opłacany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe i sprzęt udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

Już od stycznia 2023 r. planujemy kolejną kontynuację projektu.

zajęcia sks w naszej szkole

Gmina Kotla po raz kolejny zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 30 uczniów wróciło na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole.
- Uczestników podzielono na 2 grupy ogólnorozwojowe i sportowe. Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła po nauce zdalnej. Zajęcia potrwają do końca listopada – informuje Wójt.
SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

sks

 Gmina Kotla zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 45 uczniów wróciło na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole. Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego potrwają do końca roku, a uczestników podzielono na 3 grupy ogólnorozwojowe i sportowe.
- Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom przy nauce zdalnej brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła. Pierwsze zajęcia się już odbyły i było widać radość na twarzach dzieci–– informuje Wójt.

 
 
facebook