Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestniczki sks

Gmina Kotla po raz ósmy przystąpiła do projektu realizowanego przez Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu! Dzięki temu 30 uczniów od stycznia uczęszcza na zajęcia sportowe Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli. 

- W naszej szkole ruszyły zajęcia sportowe z programu SKS (Szkolny Klub Sportowy), które mają zachęcić uczniów do dodatkowej aktywności fizycznej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach przez nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli.  – informuje p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik.

 Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu pokrywa koszty zajęć z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są przez Gminę Kotla bezpłatnie, a wkład własny gminy wynosi jedynie 100 zł od grupy na rok. 

zajęcia sks w naszej szkole

Gmina Kotla po raz kolejny zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 30 uczniów wróciło od stycznia na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole. Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego potrwają do końca roku, a uczestników podzielono na 2 grupy sportowe.

- W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia sportowe z programu SKS (Szkolny Klub Sportowy), które mają na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli - informuje Wójt.

SKS

W Gminie Kotla już szósty rok (od 2017 roku) realizowano  w szkole podstawowej w Kotli projekt polegający na utworzeniu Szkolnego Klubu Sportowego.

- „Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie chodzą na dodatkowe zajęcia i rozwijają swoje sportowe pasje. W tym roku funkcjonowały 3 grupy zajęciowe, w sumie korzystało z nich 45 dzieci i zrealizowano 138 h zajęć sportowych i ogólnorozwojowych”- mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Szkolny Klub Sportowy dzięki porozumieniu Gminy Kotla z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu prowadzony jest przez nauczycieli wychowania fizycznego z naszej szkoły, a opłacany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe i sprzęt udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

Już od stycznia 2023 r. planujemy kolejną kontynuację projektu.

zajęcia sks w naszej szkole

Gmina Kotla po raz kolejny zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 30 uczniów wróciło na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole.
- Uczestników podzielono na 2 grupy ogólnorozwojowe i sportowe. Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła po nauce zdalnej. Zajęcia potrwają do końca listopada – informuje Wójt.
SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez Gminę Kotla.

sks

 Gmina Kotla zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, dzięki której 45 uczniów wróciło na pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole. Zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego potrwają do końca roku, a uczestników podzielono na 3 grupy ogólnorozwojowe i sportowe.
- Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom przy nauce zdalnej brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła. Pierwsze zajęcia się już odbyły i było widać radość na twarzach dzieci–– informuje Wójt.

 
 
facebook