Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

NABÓR WNIOSKÓW 2021 ROK - kliknij 

 

Na podstawie Uchwały nr XIX/109/19 Rady Gminy Kotla istnieje możliwość uzyskania dotacji z budżetu Gminy Kotla na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia określająca w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Kotla.

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Kotla.

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej lub inne podmioty dysponujące tytułem prawnym do nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:
- kocioł gazowe;
- kocioł na lekki olej opałowy;
- piec zasilany prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;
- kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);
- pompa ciepła.

W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem:
a)    wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
b)    pieców objętych ochroną konserwatorską,
c)    kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w nieruchomości.
Dotacja będzie udzielana do wysokości 50% udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup i montaż nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:
a)    dla domu jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej, w przypadku korzystania z ciepła wytwarzanego z indywidualnego źródła ciepła - do 3 000,00 zł;
b)    dla domu wielorodzinnego do 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni - do 5 000,00 zł;
c)    dla domu wielorodzinnego powyżej 10 lokali mieszkalnych, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni – do 35 000,00 zł.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest brak zadłużenia Wnioskodawcy wobec Gminy Kotla oraz brak korzystania przez Wnioskodawcę z dofinansowania z innych źródeł na ten sam rodzaj inwestycji.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kotla, Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, w godzinach pracy urzędu.

O otrzymaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym.

Uwaga!
Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie  - zostaną odrzucone.
Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Kotla.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Kotla, pok. nr 14 lub pod nr telefonu: 76/ 8318 361 wew. 41 – Edyta Owczarek.
 


czyste-powietrze-logo-duzeJednocześnie informujemy, że można się ubiegać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Urzędzie Gminy Kotla od czerwca 2021 r. funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny w dniach:
 
WTOREK 12:00 -17:00
ŚRODA 08:00 - 11:00
CZWARTEK 08:00-10:00
 
Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze i chcące skorzystać z usług punktu proszone są o wcześniejsze ustalanie wizyt  z pracownikiem urzędu Kamilą Suchocką-Szperlik pod numerem telefonu 76 8318 361 wew. 51 (w godzinach pracy punktu)
 
czyste-powietrze2-baner
 
 
Więcej informacji dotyczących PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na stronie https://wfosigw.wroclaw.pl/ (przekierowanie)
 
 
 
 
 
facebook