Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Od czerwca 2017 r. w Gminie Kotla z powodzeniem działa bezpłatny gminny system informowania SMS dla mieszkańców gminy.

Zachęcamy mieszkańców, którzy jeszcze nie korzystają z tego udogodnienia do zapisów.

Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć do Urzędu.

- Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.

 

Wiadomości tekstowe będą informowały:
•    o terminie płatności (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu),
•  w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w innych opłatach ponoszonych na rzecz Gminy (w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej, to uniknie kosztów upomnienia,
•    o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy,
•    o ważnych informacjach wójta.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu, adresu e-mail do celów podatku nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych ważnych komunikatów wójta.

Formularz oświadczenia dostępny jest:
•    w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93 (sekretariat)

Wypełnione oświadczenie będzie można złożyć:
•    w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93 (sekretariat)
•    przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcjonalności!
 
 
sms
 
 
facebook