Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotla”, realizowany jest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

 

Zestawienie dotyczące usuwania azbestu z terenu  gminy Kotla

tabelka

 
 
facebook