Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
walne zgromadzenie gminnej spółki wodnej w Kotli

W dniu 22.02.2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Kotli. W posiedzeniu wzięło udział 8 z 62 członków Gminnej Spółki Wodnej w Kotli, Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski oraz pracownik Urzędu Gminy Kotla – Pani Joanna Pabisz. Podczas walnego zgromadzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Kotli za 2022 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r., zatwierdzono budżet na 2023 r. i przyjęto plan pracy na rok 2023.

Gminna Spółka Wodna w Kotli w 2022 r. pozyskała środki z Gminy Kotla w wysokości 15 000,00 zł oraz z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Łącznie w 2022 r. wykonano konserwację cieków na odcinku 9,175 km na łączną kwotę 82 412,45 zł. Wkład własny Spółki w konserwację cieków wyniósł 32 612,45 zł.

336099692_148886311423755_1525859387129133727_n

 
 
facebook