Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

krus„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz popularyzowanie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że środki chemiczne zawierające wiele substancji toksycznych są stosowane i magazynowane w  coraz większych ilościach. Każdy z tych preparatów niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne organizmy żywe. Bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa pracy  podczas ich stosowania może zagrażać zdrowiu i życiu nie tylko rolników, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. Skutkiem oddziaływania tych substancji mogą być także zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy czas. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku czy kilkunastu lat, trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

  1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
  2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń. 
  3. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
  4. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
  5. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom. 
  6. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
  7. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
  8. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
  9. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
  10.  Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

W przypadku zatrucia należy postępować zgodnie z instrukcją znajdująca się na etykiecie preparatu. Poniżej kilka podstawowych zasad o których należy pamiętać:

- jeśli zatrucie nastąpiło przez skórę, należy założyć gumowe rękawice w celu ściągnięcia zanieczyszczonej odzieży i spłukać truciznę wodą z mydłem

- przy skażeniu oczu, należy umyć je samą wodą

- w sytuacji spożycia takiego środka, należy podać osobie dużą ilość wody aby sprowokować wymioty i usunąć jak najszybciej z organizmu truciznę, a następnie, bezzwłocznie, wezwać karetkę pogotowia.

Pamiętajmy, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków, mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Nigdy nie lekceważmy zagrożeń - dbajmy o zdrowie nasze i naszych rodzin.

Opracowała: Alicja Fic –specjalista PT KRUS Polkowice

csm_bezpiecznie_z_niebezpiecznymi_substancjami_200_29bb388660

 

 
 
facebook