Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024info_male
Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

  1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

  3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

  4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

  5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do złożenia zgłoszenia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, w tym celu należy złożyć:

  • Kartę zgłoszenia do programu AOON - Załącznik nr 1

  • Klauzulę informacyjną RODO – Załącznik nr 2

  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ o niepełnosprawności.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 września 2023 roku (decyduje data wpływu).

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: GOPS w Kotli, ul. Szkolna 4, 67-240 Kotla lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły Programu są zawarte na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli lub pod numerem telefonu 76 831 88 52.

logo-asystent

Załączniki na stronie GOPS Kotla:

http://gopskotla.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/160060/nabor_do_programu_asystent__osobisty_osoby_niepelnosprawnej__edy  (przekierowanie)

 

 

 

 
 
facebook