Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wójt i prezes PBD

 W ramach tego zadania przewidujemy remont istniejącej jezdni na długości ok. 2,85 km ścinkę poboczy oraz oczyszczenie z krzewów przydrożnego rowu. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z Głogowa.

Wartość robót wynosi 2 476 873,84 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 733 811,69 zł, budżetu Województwa Dolnośląskiego na finasowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 720 000,00 zł oraz budżetu Gminy Kotla w wysokości 23 062,15 zł.

 
 
facebook