Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
rozdawano odblaski

W trosce o bezpieczeństwo dzieci poruszających się po drogach p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik wraz z Dorotą Bartczak pracownikiem urzędu oraz sierż. Maciejem Grabem Dzielnicowym Rejonu Gminy Kotla rozdawali (16.11) w szkole i przedszkolach elementy odblaskowe w ramach realizowanego wspólnie z KPP w Głogowie programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkań Dzielnicowy omówił z dziećmi podstawowe zasady związane z przechodzeniem przez jezdnię i bezpieczeństwem przy drodze.
Dzięki takim odblaskom dzieci będą bardziej widoczne na drodze, a co za tym idzie bezpieczniejsze. Gadżety odblaskowe, które rozdano uczniom klas I-III i przedszkolakom zakupione zostały z budżetu Gminy Kotla. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci.

 
 
facebook