Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
logo gus

Urząd Statystyczny we Wrocławiu zachęca do udziału w badaniu ankietowym realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny – „Kondycja gospodarstw domowych (KGD)”.
Informacja ogólna:
Badanie kondycji gospodarstw domowych dostarcza informacji o postawach (zachowaniach) respondentów jako konsumentów. Przedmiotem badania są subiektywne opinie osób na temat zmian ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich, analizowania trendów oraz formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Badanie realizowane jest poprzez wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przez ankieterów statystycznych. W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.
Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

 
 
facebook