Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą deportację

84 lata temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku, rozpoczęła się pierwsza z czterech masowych deportacji Polaków na Sybir. Te trudne wydarzenia wspominano podczas Mszy Świętej w Kościele św. Marcina w Kotli (11.02). Po nabożeństwie, mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami władz gminy p.o. Wójta Gminy Kotla Kamilą Suchocką-Szperlik , Przewodniczą Rady Gminy Haliną Przybylską oraz przedstawicielami Koła Związku Sybiraków w Kotli Prezesem Panem Bronisławem Małaszewskim i Panią Halina Fendorf oraz sybirakiem Panem Stanisławem Sapużakiem złożyli kwiaty i znicze przy tablicy upamiętniającej deportację Polaków na Sybir.

Dziękujemy członkom Koła Związku Sybiraków w Kotli za pielęgnowanie pamięci o losach naszych rodaków, księdzu kanonikowi Andrzejowi Skoczylas za mszę świętą i wspólną modlitwę, jak również jednostce OSP Chociemyśl wraz z członkami MDP za udział.

Fot. Parafia św. Marcina z Tours w Kotli


 
 
facebook