Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
uczestnicy spotkania

P.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik wspólnie z Wójtem Gminy Głogów Bartłomiejem Zimny, Prezydentem Miasta Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem oraz Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrda podpisała list intencyjny, dotyczący współpracy przy tworzeniu strefy przemysłowej na terenie gminy Głogów i Kotla. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek wraz z Dyrektorem Mariuszem Kędziorą.

Przypomnijmy, że Gmina Głogów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 210 mln złotych na budowę infrastruktury drogowej do strefy. Natomiast Gmina Kotla pozyskała 140 mln zł na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do strefy. W ramach zadania zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody oraz sieci. Strefa przemysłowa powstanie w obrębach Grodziec Mały i Ceber. 

Fot. Gmina Głogów

 
 
facebook