Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
herb gminy

Wójt Gminy Kotla informuje, że zgodnie z artykułem 28aa Ustawy o samorządzie gminnym został przedłożony Radzie Gminy Kotla Raport o stanie Gminy Kotla za 2023 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata podczas sesji Rady Gminy Kotla, która odbędzie się 18 czerwca 2024 r. o godzinie 15:30 na  sali narad Urzędu Gminy Kotla przy ul. Głogowskiej 93.
W debacie nad Raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

Zgodnie z artykułem 28aa Ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Z treścią Raportu o stanie Gminy Kotla za 2023 r. można zapoznać się pobierając plik pdf.

RAPORT O STANIE GMINY KOTLA 2023 (przekierowanie na BIP)

 

 
 
facebook