Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
grafika gov

Program "Opieka 75+" to rządowy program mający na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, skierowany do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

Zakres programu:

 • Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
 • Program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
 • Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:
  • ​dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Kryteria, które trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o usługi opiekuńcze w ramach Programu "Opieka 75+":

 1. Kryterium dochodowe:

 

Kryterium dochodowe
określone w art. 8
ustawy o pomocy społecznej

Kryterium dochodowe
określone w art. 8
ustawy o pomocy społecznej
podwyższone do 250%

Osoba samotnie gospodarująca

776 zł

1940 zł

Osoba w rodzinie

600 zł

1500 zł

 

 1. Kryterium wieku: 75 lat i więcej.

plakat-opieka-75-edycja-2024

 
 
facebook