Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
W dniu 26 sierpnia z rąk Wójta Gminy Kotla Pana Łukasza Horbatowskiego Pani Katarzyna Bartczak, zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli odebrała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie niezbędnego stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną.
Serdecznie gratulujemy awansu oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.
 
 
facebook