Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Mamy dla Państwa dobrą wiadomość! Dzięki wspólnym staraniom Gminy Kotla i Gminy Żukowice  utworzone zostaną dodatkowe połączenia autobusowe dla mieszkańców tych gmin.
Pandemia COVID-19 ograniczyła nie tylko kontakty międzyludzkie, ale i siatkę kursów autobusowych. Przewoźnicy zawiesili kursy autobusów na terenie Gminy Kotla i Gminy Żukowice, co w oczywisty sposób nie zaspokajało komunikacyjnych potrzeb mieszkańców gmin.
Od miesiąca września,  dzięki staraniom wójtów uruchomiono kursy dowożące młodzież do szkół na terenie Głogowa. Jednakże mieszkańcy zgłaszali potrzebę uruchomienia dodatkowych połączeń, także poza godzinami szczytu. W związku z tym Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla wraz z Krzysztofem Wołoszynem Wójtem Gminy Żukowice podjęli rozmowy z Zarządem Powiatu – jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu aby uruchomić dodatkowe kursy na terenach obu gmin.
W rozmowach podkreślano kwestie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gmin i konieczność podjęcia konkretnych działań w celu złożenia wniosków o fundusze zewnętrzne. Przesłano również wiele pism i wniosków mieszkańców. Niestety Powiat Głogowski nie złożył żadnych wniosków na dodatkowe kursy na terenach gmin.

Gmina Kotla i Gmina Żukowice wzięły sprawy  w swoje ręce i złożyły wnioski w  naborze na dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
I tak Gminie Kotla przyznano dofinansowanie na kwotę 66 816  zł,  przy założeniu, że całkowity koszt wyniesie nieco ponad 100 tys. zł.  
Natomiast Gminie Żukowice przyznano dofinansowanie w kwocie 57 420 zł, a wkład własny gminy – 23 733,60 zł.
Ze względu na to, że wniosek składały Gmina Kotla i Gmina Żukowice, a nie Powiat kursy mogą odbywać się jedynie w granicach tych gmin. Przewoźnik zobowiązał się jednak do wykonywania skomunikowanych kursów zapewniających dojazd do Głogowa.
Uruchomienie połączeń nastąpi już od 1 lutego br. i potrwa do  31 grudnia 2022 r.  – również w okresie wakacji/ferii.
- Połączenia autobusowe dotyczą tras Sobczyce-Grochowice przez Głogówko oraz Sobczyce-Grochowice przez Chociemyśl- wyjaśnia Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.
- Jeżeli chodzi o Gminę Żukowice połączenia autobusowe dotyczą tras Dobrzejowice - Słone- oraz kurs powrotny po tej samej trasie -dodał Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn.

Rozkłady jazdy obowiązujące od 1 lutego przedstawiamy poniżej.

 kotla-schemat_1

rozklad-jazdy-1

 
 
facebook