Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Kotla, informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowany jest projekt nr POPC.01.00-02-0039/18 pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim, ID: 3.5.02.02”

Projekt dotyczy wybudowania linii światłowodowej w miejscowościach Sobczyce, Krzekotówek, Moszowice, Głogówko, Kulów i Kotla. Projekt nie był konsultowany z gminą i nie wzięto pod uwagę potrzeb Gminy Kotla. Za całość projektu odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Za realizację zadania odpowiada firma FIBEE I Sp. z o. o. z siedzibą w Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, która wygrała przetarg na wykonanie ww. inwestycji. Mimo kilkukrotnych spotkań Wójta z przedstawicielami firmy Fibee I Sp. z o. o. nie udało się wpłynąć na rozszerzenie zakresu inwestycji, mimo obniżenia opłat przez gminę Kotla za zajęcie pasa drogowego i umieszczeniu infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym.

Informacje o możliwości podpięcia konkretnych adresów można uzyskać na stronie https://getfibre.pl/

Według zapewnień bezpośredniego wykonawcy termin zakończenia prac zaplanowany jest na połowę lipca tego roku. Najprawdopodobniej pod koniec sierpnia br. będzie możliwość podpisywania umów na podłączenie.

 
 
facebook