Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
susza

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje:

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi powoływania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy uprzejmie informuję, że w 2020 r. nastąpiła zmiana procedury szacowania szkód. W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1009), które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny  w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą (§ 5 ust. 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz.U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.).

Informacje dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl /web/rolnictwo/ oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.duw.pl

W związku z powyższym, nie jest zasadne składanie do Wojewody Dolnośląskiego wniosku  o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Procedura szacowania szkód pozostaje niezmienna w przypadku szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym (sadach).

 
 
facebook