Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Miniony rok w Gminie Kotla był niezmiernie pracowity. Działania, które podjęto wpłynęły na rozwój gminy. Zrealizowano zaplanowane inwestycje, pozyskano środki między innymi na modernizację gminnych dróg. Jedną z ważniejszych inwestycji jest stacja regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Zorganizowano także sztandarowe imprezy. Największym wyzwaniem w nadchodzącym roku będzie modernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej, na które gmina pozyskała ponad 3 mln zł.
Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski podsumował najważniejsze działania w 2020 roku i zapoznał z planami na 2021 rok.


Jak wyglądał 2020 rok w Gminie Kotla?

Za nami trudny z wiadomych względów, rok 2020, o którym już wiele napisano i powiedziano. Problemów tego roku doświadczyliśmy wszyscy, choć na pewno najtrudniej mieli Ci, których choroba doświadczyła osobiście. Ten czas pokazał nam jednak i coś pozytywnego, że nawet w trudnych momentach umiemy się zjednoczyć i sprawnie działać. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to nie mieliśmy problemu ze znalezieniem rąk do pracy, pomagaliśmy naszym mieszkańcom i tym z gmin ościennych na przykład poprzez szycie maseczek ochronnych. Pracownicy urzędu i GOKiS starali się umilić dzieciom ten trudny czas organizując i dowożąc im do domów 750 paczek od Mikołaja. Natomiast pracownicy ośrodka pomocy społecznej przygotowali i dostarczyli 130 paczek dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Jak było w przypadku inwestycji? Udało się zrealizować część z nich?

Pomimo przeszkód nie zwalnialiśmy, pozyskiwaliśmy środki i dalej to robimy. To dzięki pozyskanym środkom w wysokości 500 tysięcy złotych przebudowaliśmy drogi w Grochowicach, Kulowie, Sobczycach, Chociemyśli. Przebudowaliśmy parking przy budynku Urzędu Gminy Kotla. W gminie Kotla popłynął również pierwszy gaz, dzięki wybudowanej stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego przez Polską Spółkę Gazownictwa za kwotę około miliona złotych. Na tę chwilę budynek Urzędu Gminy jest ogrzewany gazem, a w przyszłości planujemy doprowadzić sieć gazową również do przedsiębiorstw i odbiorców indywidualnych, którzy wyrażą chęć. Ze środków z budżetu województwa wybudowaliśmy chodnik przy ulicy Bielawskiej oraz oświetlenie uliczne w dalszej części tej drogi. Kolejnym naszym sukcesem było pozyskanie z końcem roku kwoty 3,6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dwóch obiektów użyteczności publicznej w Kotli. To nie koniec, bo kolejne środki zewnętrzne, tym razem unijne w wysokości 1,3 mln złotych pozyskaliśmy na realizację projektu dla naszych Seniorów.

Pomimo pandemii udało się zorganizować bieg katorżniczy? Chętnych pewnie nie brakowało?

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że udało się nam sprawnie zorganizować sztandarowe imprezy m.in. Bieg Katorżniczy Kotlactive Forest Run. Choć w innym terminie, niż planowano, ale na starcie stanęło wielu chętnych. Oczywiście były limity i nie każdy mógł wziąć udział. Mamy nadzieję, że w tym roku wszyscy chętni będą mogli pobiec. Możliwa była również organizacja naszej tradycyjnej już gminnej imprezy o nazwie „Trzymaj formę”. Nie zapomnieliśmy o Stachuriadzie, chociaż była w innej formie bo online, to cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki transmisjom udało się dotrzeć do niemal 100 tys. odbiorców.

Jakie plany na ten rok?

Największym wyzwaniem inwestycyjnym będzie przebudowa dwóch obiektów użyteczności publicznej w Kotli, na którą pozyskaliśmy wspomniane 3,6 miliona złotych. Przebudowę budynków rozłożyliśmy na dwa lata. W najbliższych dniach place zabaw przy przedszkolach zostaną doposażone w nowe urządzenia. Pracujemy nad siłowniami zewnętrznymi, planujemy zamontować elementy siłowni we wszystkich sołectwach, ku końcowi dobiegają prace w Krzekotówku, niebawem mieszkańcy będą mieli wiatę rekreacyjną. Na te zadania również pozyskaliśmy środki w wysokości prawie pół miliona złotych.

Co chciałby wójt życzyć naszym czytelnikom?

Życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności i ….normalności, za którą tęsknimy. Jestem optymistą i wierzę, że ten rok przyniesie więcej dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej, czego sobie i Wam Wszystkim życzę.

 
 
facebook