Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Informujemy, że pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym na terenie Gminy Kotla. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli lub telefonicznie pod numerem telefonu: 76 8318852 lub 76 8318102 (wew. 44 i 45).

W związku z trwającym stanem epidemii COVID - 19 możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zasad wydawania artykułów żywnościowych w ramach Programu na stronie www.gops.pl (KLIKNIJ)
Dyrektor GOPS w Kotli
Dorota Młodecka

 
 
facebook