Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski uczestniczył w wideokonferencji dotyczącej opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Podczas spotkania zostały omówione m.in. wyniki analizy zgłoszonych przez samorządy przedsięwzięć, które powinny być realizowane w ramach mechanizmu ZIT w pierwszej kolejności.

Przypomnijmy zawiązana współpraca gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego ma na celu wspólne pozyskiwanie środków w nowej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Liderem zawiązanego partnerstwa na rzecz opracowania Strategii ZIT jest Gmina Legnica.

 
 
facebook