Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
zakup węgla

W związku z rozpoczęciem dystrybucji węgla kamiennego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kotla od dnia 07.12.2022 r. pracownik Urzędu Gminy Kotla będzie informował telefonicznie osoby, których wnioski w sprawie zakupu preferencyjnego węgla zostały pozytywnie rozpatrzone o konieczności wpłacenia pełnej kwoty tj. 1 850 zł brutto za 1 tonę na rachunek bankowy Gminy Kotla prowadzony w Banku Spółdzielczym we Wschowie Oddział w Głogowie o nr 30 8669 0001 2020 0180 8317 0021 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego).


Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik firmy dostarczającej węgiel skontaktuje się w celu ustalenia terminu odbioru. W przypadku nieobecności wnioskodawcy odbiór węgla będzie możliwy przedkładając przy odbiorze pisemne upoważnienie udzielone osobie trzeciej.

 

 
 
facebook