Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
radni głosują

Podczas LXI sesji Rady Gminy Kotla, radni przyjęli jednogłośnie budżet na 2023 rok. Plan budżetu zakłada dochody w wysokości blisko 40,6 mln zł i wydatki na kwotę 43,2 mln zł. Warto podkreślić, iż wydatki przeznaczone na inwestycje sięgną rekordowo aż 48,49 % wydatków budżetowych - co stanowi aż 20,9 mln zł. Wśród priorytetowych zadań znajduje się m.in.: dokończenie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy, a także przebudowa ponad 10 kolejnych dróg, remont sali wiejskiej w Kozich Dołach oraz adaptacja budynku Szkoły Filialnej w Chociemyśli na salę wiejską.

- Dziękuję wszystkim, bez których zrealizowanie mijającego budżetu nie byłoby możliwe, radnym, sołtysom, dyrektorom oraz wszystkim współpracownikom i mieszkańcom gminy za pomoc i zaangażowanie oraz pracę na rzecz gminy- mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

 
 
facebook