Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
ulotka HPAI

Na podstawie §  1.  ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768), który brzmi:
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powyższego zgłoszenia można dokonać poprzez osobistą wizytę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Głogowie,
a także w drodze zgłoszenia druku, który dostępny jest w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Kotla: Chociemyśl 23, Punkcie Obsługi Mieszkańca przy ul. Głogowskiej 90 w Kotli, sołtysów oraz na stronie internetowej www.kotla.pl.

Należy również podkreślić, że brak realizacji powyższego wymogu zagrożony jest istotną sankcją wynikającą z treści art. 85 aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), który brzmi: kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na dana chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej jej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

pdf_grafikaZgłoszenie do pobrania - kliknij (PDF, 133,19 kB)
pdf_grafikaRozporządzenie PLW w Głogowie ws przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się HPAI na terenie powiatu głogowskiego (ABY OTWORZYĆ PROSZĘ KLIKNĄĆ,  PDF 206,79 kB)

 

 

 

 

 

 
 
facebook