Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.

Wczoraj (16.01)  odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skidniów. Decyzją mieszkańców, biorących udział w zebraniu na sołtysa wybrano Panią Sylwię Cicharską.  Do rady sołeckiej powołano zaś: Agnieszkę Szymczak, Ilonę Wejchert, Monikę Fabisiak, Piotra Cicharskiego i  Leszka Szkudlarka.

- Gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję również dotychczasowej Pani sołtys Bogusławie Kościelak oraz radzie sołeckiej za poświęcony czas i wieloletnią współpracę, a także liczę na dalszą pracę z nowo wybraną radą - mówił Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

 

 
 
facebook