Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Rozlicz PIT w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Kotla
Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl przygotowano w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i PITax.pl Łatwe podatki.
sołtys i rada sołecka w Sobczycach

Wczoraj (19.01) miało miejsce zebranie wiejskie we wsi Sobczyce, podczas którego wybrano nowego sołtysa i członków Rady Sołeckiej.  Zgodnie z wolą mieszkańców sołtysem został Pan Szymon Knap. W skład Rady Sołeckiej weszli: Zbigniew Mazurkiewicz, Paulina Bilska, Milena Bagińska, Anna Boczkowska, Janusz Chorąży, Marta Szelest i Alicja Petecka.

- Gratuluję nowemu sołtysowi i radzie sołeckiej życząc owocnej pracy na rzecz sołectwa Sobczyce. Dziękuję również mieszkańcom za tak dużą frekwencję. Bardzo dziękuję dotychczasowej Pani sołtys Marii Garbolińskiej oraz radzie sołeckiej za poświęcony czas i wieloletnią współpracę – mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

 
 
facebook