Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
sołtys i rada sołecka w Moszowicach

Kolejnym sołectwem, w którym dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej było sołectwo Moszowice. Na zebranie wiejskie, które odbyło się w dniu 25 stycznia br. przybyło 31 uprawnionych mieszkańców.

W wyniku głosowania zdecydowaną większością głosów (30) Pani Halina Bobel została ponownie wybrana na sołtysa sołectwa Moszowice. Członkami Rady Sołeckiej zostali Katarzyna Surma, Maciej Tymecki oraz Magdalena Węglarz.

-Składam Pani serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na funkcję sołtysa. Jednocześnie życzę dużo sił, zdrowia i pomyślnej realizacji zadań, wspólnie z Radą Sołecką, na rzecz wspólnoty mieszkańców Moszowic - mówi Wójt.

Dzisiaj (26.01) zebranie wiejskie w Głogówku.

 

 
 
facebook