Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wyniki wyborów

Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy w sołectwie Zabiele (37,9 %). Najmłodszym sołtysem w gminie został sołtys sołectwa Sobczyce Szymon Knap. Sołtysami, którzy zostali wybrani jednogłośnie byli: sołtys sołectwa Kulów Beata Szymańska-Wójt, sołtys sołectwa Ceber Anna Gniewosz oraz sołtys sołectwa Krzekotówek Kazimierz Rojek. W połowie sołectw nastąpiła zmiana sołtysów.

- Gratuluję wszystkim! Dziękuje mieszkańcom za obecność oraz za owocną i merytoryczną dyskusję” – mówi Wójt.

 

 
 
facebook