Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
przygotowane paczki żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli po raz kolejny podjął się roli organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym i podjął współpracę z Bankiem Żywności we Wrocławiu celem dystrybucji żywności dla mieszkańców Gminy Kotla, która dystrybuowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy – Podprogram 2021. W dniu 4 marca 2021r. została wydana żywność dla 118 rodzin z terenu gminy, tj. łącznie 318 osób. Dla każdej osoby w rodzinie paczka żywnościowa wynosiła 35,5kg i zawierała m.in. makarony, ryż, cukier, olej czy ser.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy oraz wolontariuszom za pomoc przy rozładunku i wydawaniu żywności.
 
 
facebook