Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
konsultacje psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli informuje, że w ośrodku nieodpłatnie udzielane są konsultacje psychologiczne.

Konsultacje udzielane są w ramach projektu  pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne.


Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt pod numerem telefonu 768318852 lub768318102 lub osobisty w siedzibie GOPS celem ustalenia dokładnych terminów i godzin konsultacji.

Pierwszeństwo skorzystania z konsultacji psychologa mają uczestnicy projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Kotla” tj. uczestnicy klubu seniora, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne oraz członkowie ich  rodzin.

Psycholog będzie udzielał konsultacji indywidualnych w każdy poniedziałek w godzinach od 14:30 do 17:30


PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, UMÓW SIĘ, SKORZYSTAJ

ZAPRASZAMY !!!

logo-rozwoj-edukacji

 
 
facebook