Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
podpisanie umowy
Wczoraj (07.02) p.o. Wójta Gminy Kotla Kamila Suchocka-Szperlik podpisała umowę dotacji z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Marcina w Kotli na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie w Kościele pw. Świętego Marcina w Kotli.
Zakres prac obejmuje architekturę ambony, która składa się z drewnianej powierzchni polichromowanej i złoconej - ramki, listwy, gzymsy, dekoracja snycerska, a także drewno surowe. Cały proces ma na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu i piękna ambony.
- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego całkowity koszt prac konserwatorskich wyniesie 254 167,20 zł i zostanie sfinansowany w kwocie 249 083,86 zł dofinansowaniem pozyskanym przez Gminę Kotla w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w kwocie 5 083,34 zł ze środków budżetu gminy – powiedziała p.o. wójta.
Wykonawcą prac będzie Konsorcjum Konserwacja dzieł sztuki Bogusław Krówka z Krakowa – Lider Konsorcjum i Firma budowlano-konserwatorska Katarzyna Bielawska z Krakowa – uczestnik konsorcjum.
 
 
facebook