Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 w dniu 23 kwietnia 2021 r. po raz kolejny wydał żywność dla 340 osób, tj. 125 rodzin z terenu Gminy Kotla.

Każda osoba w rodzinie otrzymała 15 kg paczki żywnościowej.
GOPS w Kotli dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc przy rozładunku i wydawaniu żywności.

 
 
facebook