Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, przewodniczący GSW, pracownik urzędu Aurelia Wtykło

Wczoraj (25.05) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli odbyło się walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej. Na spotkanie przybyło 11 członków spółki, Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski oraz pracownik Urzędu Gminy Kotla Aurelia Wtykło.
Walne zgromadzenie poprowadził Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Pan Jacek Wołoszyn. Podczas zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie za 2020 r., udzielono absolutorium zarządowi, a także dokonano wyboru nowego zarządu i komisję rewizyjną na kadencję 2021-2025 jak również ustalono plan pracy i budżet na 2021 r.

Składka członkowska w 2021 r. nie ulega zmianie i wynosi 5 zł od 1 hektara fizycznego.

Skład Zarządu GSW:
Przewodniczący - Jacek Wołoszyn
Z-ca przewodniczącego - Piotr Sołonynka
Sekretarz - Krzysztof Szelest
Członkowie: Marian Filipczuk, Zbigniew Płócienniczak, Adam Walendowski, Grzegorz Gniewosz, Tomasz Buras.

Komisja rewizyjna GSW:
Przewodniczący - Mirosław Ciunajcius
Członkowie: Wiesław Golonka, Leszek Szkudlarek

 
 
facebook