Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Przypominamy, udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.
Spis potrwa do 30 września 2021 r.
 
 
facebook