Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Kotla informuje, że na zlecenie powiatu głogowskiego firma TAXUS UL. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje zadanie pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu”.
W terminie od 15 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r. odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do tut. Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. 2020 r.,
poz. 1463 ze zm.). W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski
w sprawie planu. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 
 
facebook