Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

22 czerwca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyła się Sesja Rady Gminy Kotla. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium, co potwierdza dobrą i owocną współpracę.

Podczas sesji Wójt omówił Raport o stanie Gminy Kotla, który wcześniej w całości został przedstawiony radnym. Radni po debacie nad raportem podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kotla wotum zaufania.
Cieszy mnie pozytywna opinia Regionalnej Komisji Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za jednomyślne poparcie i zaufanie. To w dużej mierze sukces nas wszystkich. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych–mówił Wójt.

Gratulacje oprócz Radnych Rady Gminy składali m.in. dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej p. Artur Szlempo wraz z przedstawicielami jednostek OSP Chociemyśl, Grochowice i Kotla.

Gratulujemy!

 
 
facebook