Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

thNa stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli znajduje się zaktualizowana baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (podmiotów zapewniających miejsca schronienia oraz podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego).
INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (przekierowanie-kliknij)

 
 
facebook