Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
wydawanie żywności w Zabielu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli po raz kolejny wydał żywność potrzebującym mieszkańcom gminy Kotla. Paczki trafiły do 131 rodzin tj. 350 osób z terenu Gminy Kotla w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021r. Paczka dla każdej osoby zawierała m.in. makarony, ryż, cukier, olej czy kaszę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli dziękuje pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim wolontariuszom za pomoc przy rozładowaniu i wydawaniu żywności.

 
 
facebook