Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
drabinka i łom

Jednostka OSP Grochowice wzbogaciła się o drabinę ratowniczą i narzędzie wielofunkcyjne halligan bar, a ich łączny koszt zakupu wyniósł 2 620 zł. Cieszę się, że nasza jednostka ma kolejny nowy sprzęt, który przyczyni się do sprawnego prowadzenia akcji - mówi Sebastian Machajek Prezes OSP Grochowice.
Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji udzielonej przez Gminę Kotla w kwocie 1 572 zł (60%) oraz środkom pozyskanym w kwocie 1 048 zł (40%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratunkowych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Głównym celem projektu było podniesienie gotowości bojowej OSP Grochowice poprzez doposażenie jednostki w sprzęt wyjaśnia Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla, która wspierała jednostkę w pozyskaniu środków.

wfosigw-z-napisem

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
www.wfosigw.wroclaw.pl

nfosigw-naklejka-dobra-jakoscPodglad

 

 

 

 
 
facebook