Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
zebranie wiejskie w Kozich Dołach

W ostatnim czasie na przestrzeni września i października w sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, które były okazją do spotkania i porozmawiania o rzeczach ważnych w każdym sołectwie.
- Zebrania wiejskie odbywają się w sołectwach od 11 lat. Dziękuję mieszkańcom, którzy biorą udział w spotkaniach. Jest to okazja do rozmów, omówienia problemów jak również niejednokrotnie wyjaśnienia nieprawdziwych informacji, jakie krążą wśród mieszkańców– mówi Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski.

Poniżej przedstawiamy wykaz złożonych wniosków podczas zebrań.

27.09.2021 r. Zebranie wiejskie w Moszowicach
- wniosek w sprawie zamontowania elementów zwalniających tj. fotoradar, atrapy policyjnej na drodze wojewódzkiej w miejscowości Moszowice (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu).

29.09.2021r. Zebranie wiejskie w Cebrze
- wniosek w sprawie zamontowania karuzeli, zjeżdżalni i huśtawki dla najmłodszych.

04.10.2021r. Zebranie wiejskie w Zabielu
- wniosek w sprawie wycinki krzewów w pasie drogi powiatowej przy wyjeździe z sali wiejskiej (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Starosty Głogowskiego).

05.10.2021 r. Zebranie wiejskie w Głogówku
- zapytanie w sprawie utworzenia koła gospodyń wiejskich,
- wniosek o postawienie ławeczek.

06.10.2021 r. Zebranie wiejskie w Skidniowie
- wniosek o zamontowanie na placu zabaw huśtawki przystosowanej dla najmłodszych dzieci, zakup karuzeli, zjeżdżalni oraz piaskownicy;
- wniosek w sprawie odwrócenia lampy ulicznej przy drodze prowadzącej do posesji nr 23,
- wniosek w sprawie postawienia znaku zakaz zatrzymywania się od budynku mieszkalnego nr 7 do sali wiejskiej,
- wniosek w sprawie postawienia lustra przy posesji nr 26,
- wniosek w sprawie odmulenia studzienki (burzówki przy posesji nr 18),
- wniosek w sprawie wycinki drzew,
- wniosek w sprawie obcięcia zwisających gałęzi.

11.10.2021 r. Zebranie wiejskie w Kulowie
- wniosek w sprawie oczyszczenia rowów przy drodze powiatowej Kulów-Głogówko wraz wycięciem krzewów (Przekazaliśmy wniosek do zarządcy drogi tj. Starosty Głogowskiego),
- wniosek w sprawie przycięcia, skrócenia drzew (olchy) na skwerze-stawek w pobliżu sali wiejskiej
w Kulowie,
- wniosek o remont schodów przy wejściu do sali wiejskiej.

13.10.2021 r. Zebranie wiejskie w Krzekotówku
- wniosek w sprawie przestawienia znaków w pasie drogi powiatowej lub przycięcia gałęzi drzew, które zasłaniają widoczność (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Starosty Głogowskiego),
- wniosek o postawienie tablicy informacyjnej przy posesji sołtysa,
- wniosek umieszczenia na znakach tabliczek z numerami posesji.

21.10.2021 r. Zebranie wiejskie w Sobczycach
- wniosek w sprawie dołożenia lamp oświetlenia ulicznego, m.in. na słupie 79 D i 75 E,
- wniosek o przeniesienie znaku teren zabudowany w stronę Krzekotówka (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Starosty Głogowskiego),
- wniosek o budowę infrastruktury światłowodowej Sobczyce-Krzekotówek,
- wniosek o budowę infrastruktury drogowej oraz ścieżek turystycznych w Sobczycach w kierunku Krzekotówka (Przekażemy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Starosty Głogowskiego),
- wniosek o wykoszenie poboczy drogi wojewódzkiej (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do zarządcy drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu),
- wniosek w sprawie ponowienia wniosku o przebudowę przejazdu kolejowego oraz właściwe jego zabezpieczenie (Przekazaliśmy wniosek do Polskich Kolei Państwowych),
- wniosek w sprawie remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 319 (Przekazaliśmy wniosek zgodnie z kompetencją do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu),

Na zebraniach wiejskich w Kotli, Chociemyśli i Kozich Dołach mieszkańcy nie złożyli żadnych wniosków. Zgłoszone od mieszkańców wnioski będziemy starali się sukcesywnie realizować.

 
 
facebook