Witamy na stronie
Urzędu Gminy Kotla
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
XLVII Sesja Rady Gminy

Wczoraj (21.12) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli miała miejsce XLVII Sesja Rady Gminy Kotla na której przyjęto budżet na 2022 r. Planowane dochody wynoszą 27 896 312,13 zł, natomiast wydatki 30 496 312,12 zł. Różnica w kwocie blisko 2 600 tys. zł. pochodzi ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymanych w 2020 roku.
- Jest to rekordowy budżet pod względem wysokich wydatków majątkowych, jak również rekordowo niskich dochodów bieżących co jest bolączką samorządów - mówi Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Największy udział w wydatkach będą miały wydatki majątkowe w kwocie 9 091 537,37 zł co stanowi 29,81 %, oświata 6 730 874,23 zł (22,07 %) oraz pomoc społeczna 5 980 603,08 zł (19,61%).
Wśród planowanych zadań inwestycyjnych jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Powstał on na początku lat 90-tych i od tego momentu – poza niewielkimi pracami remontowymi – się nie zmienił. To taki miejscowy relikt PRL-u. W tym samym budynku znajduje się jeszcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora czy referat gospodarki wodno-ściekowej urzędu gminy. W ramach tego zadania zostanie przebudowany również budynek Urzędu Gminy. Na 2022 rok zaplanowano również m.in. przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głogówku oraz budowę kolejnych siłowni zewnętrznych i placu zabaw. Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina pozyskała środki rządowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Polskiego Ładu, pozyskano również środki unijne.
Dochody bieżące wróciły do poziomu sprzed 3 lat. Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na oświatę, bo aż ponad 6,7 mln zł, przy czym subwencja oświatowa i dotacja celowa na wychowanie przedszkolne wynosi 4,1 mln zł, a różnicę musi dołożyć samorząd z własnych środków.
- Dużo wyzwań przed nami w nowym roku, ale nadal będziemy czynili starania, żeby pozyskać środki na kolejne inwestycje - dodaje Wójt.

 

 
 
facebook